TỔNG KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 - CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN ĐỊA ỐC VÀNG

Chặng đường 6 tháng đầu năm 2022 đã đi qua với nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau cùng với những thành quả tuyệt vời mà tập thể Địa Ốc Vàng đã cùng nhau đạt được.


 

Tin tức liên quan